CASINOS SLOVAKIA a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CASINOS SLOVAKIA a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CASINOS SLOVAKIA a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGC Slovensko, a.s.

IČO:  46 460 128
Adresa:  Pribinova 1, Piešťany, 92101, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah CASINOS SLOVAKIA a.s. ku AGC Slovensko, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   29.01.2013 - stále trvá

Štefan Balogh

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.01.1994
Vzťah Štefan Balogh ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1990 - 19.10.1993

Ing. Roman Bánoczay

Vzťah Ing. Roman Bánoczay ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.10.1993 - 03.12.1996

Ing. Ján Barczi

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.2010
Vzťahy Ing. Ján Barczi ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.12.2006 - 31.07.2010
   Predstaventvo   02.12.2006 - 09.08.2010

Ing. Ján Barczi

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťahy Ing. Ján Barczi ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.12.2006 - 28.05.2007
   Predstaventvo   17.03.1997 - 20.12.2002

Miroslav Boor

Vzťah Miroslav Boor ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2012 - stále trvá

Mag. Friedrich Dollfus

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.1997
Vzťah Mag. Friedrich Dollfus ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1993 - 16.03.1997

Ing. Jan Dostál

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.1993
Vzťah Ing. Jan Dostál ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1990 - 19.10.1993

Vincent Dubeň

Vzťah Vincent Dubeň ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   04.12.1996 - 20.04.1999

Ing. Vladimír Eichinger

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.1996
Vzťah Ing. Vladimír Eichinger ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.10.1993 - 03.12.1996

Ing. Gunther Furin

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2012
Vzťahy Ing. Gunther Furin ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.08.2010 - 27.03.2012
   Člen dozorného orgánu   31.08.2010 - 09.03.2012

Dr. Erwin Haitzmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.1993
Vzťah Dr. Erwin Haitzmann ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1990 - 19.10.1993

Stefan Harra

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.2007
Vzťah Stefan Harra ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.10.1993 - 03.12.1996

Mag. Paul Herzfeld

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.1997
Vzťah Mag. Paul Herzfeld ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   04.12.1996 - 16.03.1997

Juliana Herzfeldová

Vzťah Juliana Herzfeldová ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.12.1996 - 09.09.1999

Ing. Peter Holič

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.05.1998
Vzťah Ing. Peter Holič ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   21.10.1993 - 03.12.1996

Ing. Milan Homoľa

Vzťahy Ing. Milan Homoľa ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.2002 - 13.12.2006
   Člen dozorného orgánu   15.03.2002 - 01.12.2006

Ing. Milan Homoľa

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2012
Vzťahy Ing. Milan Homoľa ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   31.08.2010 - 09.03.2012
   Predstaventvo   31.08.2010 - 27.03.2012

Ing. Peter Hrnek

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.05.2003
Vzťahy Ing. Peter Hrnek ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   16.02.1999 - 20.12.2002
   Predstaventvo   17.03.1997 - 26.01.1998

Ing. Ivan Jaroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.10.2014
Vzťahy Ing. Ivan Jaroš ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.12.2002 - 13.12.2006
   Predstaventvo   20.12.2002 - 01.12.2006

Ing. Peter Kapusta

Vzťahy Ing. Peter Kapusta ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.12.2006 - 09.08.2010
   Predstaventvo   02.12.2006 - 31.07.2010

Ing. Daniela Kavecká

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2010
Vzťahy Ing. Daniela Kavecká ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2005 - 07.04.2005
   Člen dozorného orgánu   03.03.2005 - 02.06.2010
   Člen dozorného orgánu   03.03.2005 - 03.03.2010
   Člen dozorného orgánu   02.03.2000 - 06.04.2005

JUDr. Milan Knop

Vzťahy JUDr. Milan Knop ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.12.2006 - 09.08.2010
   Člen dozorného orgánu   02.12.2006 - 31.07.2010

JUDr. Milan Knop

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2010
Vzťah JUDr. Milan Knop ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.12.2006 - 02.06.2010

Ing. Marián Kudlej

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.1999
Vzťah Ing. Marián Kudlej ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   27.01.1998 - 15.02.1999

Neuvedené Leo Wallner

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.1993
Vzťah Neuvedené Leo Wallner ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1990 - 19.10.1993

Ing. Peter Malík

Vzťahy Ing. Peter Malík ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   04.11.2010 - 27.03.2012
   Predstaventvo   04.11.2010 - 09.03.2012

Mgr. Marián Masarik

Vzťahy Mgr. Marián Masarik ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.05.2005 - 02.06.2010
   Člen dozorného orgánu   01.05.2005 - 27.03.2012
   Člen dozorného orgánu   01.05.2010 - 13.03.2012

JUDr. Ľudmila Masariková

Vzťahy JUDr. Ľudmila Masariková ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   30.05.2008 - 27.03.2012
   Predstaventvo   30.05.2008 - 13.03.2012

Mgr. Marián Masiarik

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2010
Vzťah Mgr. Marián Masiarik ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.05.2010 - 04.08.2010

Ing. Ján Mazák

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.03.2000
Vzťah Ing. Ján Mazák ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.09.1999 - 01.03.2000

Vilma Medzihorská

Vzťah Vilma Medzihorská ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1993 - 03.12.1996

Ing. Miroslav Mráz

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.1999
Vzťah Ing. Miroslav Mráz ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.01.1998 - 15.02.1999

Ing. Dušan Muňko

Vzťah Ing. Dušan Muňko ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   04.12.1996 - 02.10.2002

Mgr. Ľudmila Muňková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2008
Vzťahy Mgr. Ľudmila Muňková ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.10.2002 - 04.06.2008
   Predstaventvo   02.10.2002 - 30.05.2008

Ing. Ľubica Opralová

Vzťah Ing. Ľubica Opralová ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2012 - stále trvá

Martin Pipa

Vzťahy Martin Pipa ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.12.2002 - 13.12.2006
   Predstaventvo   20.12.2002 - 01.12.2006

Ing. Peter Pisoň

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2014
Vzťah Ing. Peter Pisoň ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.03.1997 - 26.01.1998

Ing. Vladimír Pramuk

Vzťahy Ing. Vladimír Pramuk ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2010 - 20.11.2012
   Člen dozorného orgánu   20.04.2010 - 30.09.2012

Mgr. Miloš Prelec

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2012
Vzťahy Mgr. Miloš Prelec ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.12.2006 - 09.03.2012
   Predstaventvo   02.12.2006 - 27.03.2012

Mgr. Miloš Prelec

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.05.2009
Vzťah Mgr. Miloš Prelec ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.12.2006 - 11.05.2009

Ing. Miloš Prelec

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2008
Vzťah Ing. Miloš Prelec ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   02.12.2006 - 04.06.2008

Ing. Ladislav Šajmír

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.1996
Vzťah Ing. Ladislav Šajmír ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1990 - 03.12.1996

Ing. Eva Šimková

Vzťah Ing. Eva Šimková ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1999 - 22.09.2002

Ing. Jozef Sokira, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.2002
Vzťah Ing. Jozef Sokira, , CSc. ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   21.04.1999 - 20.12.2002

Ing. Jozef Stehlík

Vzťahy Ing. Jozef Stehlík ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.2012 - stále trvá
   Predstaventvo   01.05.2005 - 13.03.2012
   Predstaventvo   01.05.2010 - 27.03.2012
   Predstaventvo   01.05.2005 - 02.06.2010

Ing. Jozef Stehlík

Vzťahy Ing. Jozef Stehlík ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.10.2002 - 06.05.2005
   Člen dozorného orgánu   02.10.2002 - 30.04.2005
   Predstaventvo   01.05.2005 - 13.12.2006
   Predstaventvo   04.12.1996 - 02.10.2002

JUDr. Štefan Tholt

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2013
Vzťahy JUDr. Štefan Tholt ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.12.1996 - 02.10.2002
   Predstaventvo   02.10.2002 - 06.05.2005
   Predstaventvo   02.10.2002 - 30.04.2005

Alexander Tucek

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.1996
Vzťah Alexander Tucek ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   11.07.1994 - 03.12.1996

Andrea Valentíková

Vzťah Andrea Valentíková ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   13.03.2012 - stále trvá

Ing. Ivan Válik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.10.1993
Vzťah Ing. Ivan Válik ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1990 - 20.10.1993

Jozef Wildling

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.1997
Vzťah Jozef Wildling ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   04.12.1996 - 16.03.1997

Eva Zapletalová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.1996
Vzťah Eva Zapletalová ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1993 - 03.12.1996

Ing. Stanislav Žiačik

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.2006
Vzťah Ing. Stanislav Žiačik ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.12.2002 - 30.05.2006

Ing. Stanislav Žiačik

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.2010
Vzťahy Ing. Stanislav Žiačik ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   31.08.2010 - 18.11.2010
   Predstaventvo   31.08.2010 - 04.11.2010

Ing. Stanislav Žiačik

Vzťahy Ing. Stanislav Žiačik ku CASINOS SLOVAKIA a.s.
   Predstaventvo   20.12.2002 - 13.12.2006
   Predstaventvo   20.12.2002 - 01.12.2006