VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

- VSŽ, akciová spoločnosť Košice

IČO:  neznáme
Okolie:  1 subjekt
Vzťah VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice ku - VSŽ, akciová spoločnosť Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.12.1993 - 28.09.1995

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   06.04.1994 - 11.05.1995

Ing. Zoltán Berghauer

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2004
Vzťah Ing. Zoltán Berghauer ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   22.12.1993 - 05.04.1994

Ing. Peter Hrinko

Vzťah Ing. Peter Hrinko ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   06.04.1994 - 11.05.1995

JUDr. Milan Jurko

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2009
Vzťah JUDr. Milan Jurko ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   09.05.1995 - 07.08.1995

Ing. Štefan Király, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.05.1995
Vzťah Ing. Štefan Király, , CSc. ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   22.12.1993 - 11.05.1995

Ing. Stanislav Kudláč

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.09.1996
Vzťah Ing. Stanislav Kudláč ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   04.12.1992 - 01.05.1994

Ing. Ivan Lacko

Vzťah Ing. Ivan Lacko ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   12.05.1995 - 02.01.1996

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťah Ing. Ferdinand Petrák ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   06.04.1994 - 11.05.1995

Ing. Stanislav Polák

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.1999
Vzťah Ing. Stanislav Polák ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   22.12.1993 - 05.04.1994

Ing. Mikuláš Safko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.1995
Vzťah Ing. Mikuláš Safko ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   02.05.1994 - 08.05.1995

Ing. Ján Seňo

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.06.2005
Vzťah Ing. Ján Seňo ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   09.05.1995 - 02.01.1996

Ing. Juraj Štanga

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.05.1999
Vzťah Ing. Juraj Štanga ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   27.12.1995 - 02.01.1996

Ing. Ladislav Šteffko

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.05.2009
Vzťah Ing. Ladislav Šteffko ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   22.12.1993 - 05.04.1994

Ing. Milan Uhliar

Vzťahy Ing. Milan Uhliar ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   04.12.1992 - 08.05.1995
   Konateľ   08.08.1995 - 02.01.1996

Ing. Janka Vozárová

Vzťah Ing. Janka Vozárová ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   04.12.1992 - 08.05.1995

VSŽ, akciová spoločnosť Košice

IČO:  neznáme
Okolie:  11 subjektov
Vzťah VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice ku VSŽ, akciová spoločnosť Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.1991 - 21.12.1993

VSŽ, akciová spoločnosť Košice so sídlom v Košiciach,

IČO:  00 011 088
Okolie:  1 subjekt
Vzťah VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice ku VSŽ, akciová spoločnosť Košice so sídlom v Košiciach,
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1995 - 02.01.1996

Ing. Sergej Zápotocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2013
Vzťahy Ing. Sergej Zápotocký ku VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice
   Konateľ   22.09.1994 - 02.01.1996
   Konateľ   27.12.1995 - 02.01.1996