OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Jana Čepčeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.11.2003
Vzťah JUDr. Jana Čepčeková ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Správca konkurznej podstaty   03.01.2001 - 02.11.2003

Peter Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.1992
Vzťah Peter Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.1991 - 01.06.1992

Štefan Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.1992
Vzťah Štefan Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.1991 - 01.06.1992

JUDr. Ján Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.1992
Vzťah JUDr. Ján Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.1991 - 01.06.1992

Štefan Kapusta

Vzťahy Štefan Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.1992 - 08.11.1995
   Konateľ   02.04.1991 - 08.11.1995

Ing. Peter Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.1993
Vzťah Ing. Peter Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.1992 - 01.04.1993

JUDr. Ján Kapusta

Vzťahy JUDr. Ján Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.1992 - 08.11.1995
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.05.1996 - 02.11.2003
   Konateľ   02.04.1991 - 02.11.2003

Štefan Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.11.2003
Vzťahy Štefan Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.1995 - 02.11.2003
   Konateľ   09.11.1995 - 02.11.2003

Peter Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.1993
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Peter Kapusta ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   02.04.1991 - 01.04.1993

Ing. Lenka Kapustová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.1995
Vzťah Ing. Lenka Kapustová ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.04.1993 - 08.11.1995

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku OLYMPIA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.1995 - 21.05.1996
   Konateľ   09.11.1995 - 21.05.1996