P E R E X, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má P E R E X, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má P E R E X, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

A&N INTERNATIONAL MEDIA LIMITED

Vzťah P E R E X, a. s. ku A&N INTERNATIONAL MEDIA LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   21.03.2009 - 29.03.2010

Ing. Karol Balog

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.12.2010
Vzťah Ing. Karol Balog ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   24.01.1997 - 11.04.1999

Vivian John Rowland Baring

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.03.2010
Vzťahy Vivian John Rowland Baring ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   14.08.2006 - 29.03.2010
   Člen dozorného orgánu   14.08.2006 - 26.02.2010

Ing. Karol Biermann

Vzťahy Ing. Karol Biermann ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   12.11.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   12.11.2010 - 12.12.2011

Ing. Karol Biermann

Vzťahy Ing. Karol Biermann ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   23.06.2010 - 22.11.2010
   Predstaventvo   23.06.2010 - 12.11.2010

Barbora Bohatová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.10.2011
Vzťahy Barbora Bohatová ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2010 - 23.06.2010
   Člen dozorného orgánu   26.02.2010 - 30.06.2010

Csaba Bozsaky

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2012
Vzťahy Csaba Bozsaky ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 26.02.2010
   Predstaventvo   31.07.2006 - 29.03.2010

Peter Bulák

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.2014
Vzťah Peter Bulák ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.10.1990 - 12.07.1995

Mgr. Petra Čiefová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2014
Vzťahy Mgr. Petra Čiefová ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   23.06.2010 - 22.11.2010
   Člen dozorného orgánu   23.06.2010 - 12.11.2010

PhDr. Vladimír Drozda, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.2007
Vzťah PhDr. Vladimír Drozda, , CSc. ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   24.01.1997 - 13.07.1997

Ing. Vladimír Dvonka

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2006
Vzťahy Ing. Vladimír Dvonka ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   14.07.1997 - 11.04.1999
   Predstaventvo   18.10.1990 - 23.01.1997

Florena, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 14/297, Praha 8, 186 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah P E R E X, a. s. ku Florena, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   30.03.2010 - stále trvá

Ing. Emília Fullová

Vzťah Ing. Emília Fullová ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   12.11.2010 - stále trvá

Martyn John Hindley

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.03.2010
Vzťahy Martyn John Hindley ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 26.02.2010
   Predstaventvo   31.07.2006 - 29.03.2010

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   14.08.2006 - 26.09.2006
   Člen dozorného orgánu   14.07.1997 - 25.09.2006

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťah JUDr. Miroslav Hrabovský ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.07.1995 - 23.01.1997

Mgr. Dalibor Jakuš

Vzťahy Mgr. Dalibor Jakuš ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 26.02.2010
   Predstaventvo   01.03.2008 - 29.03.2010

Vladimír Jancura, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.1997
Vzťah Vladimír Jancura, , CSc. ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

Ing. Igor Jelínek

Vzťah Ing. Igor Jelínek ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   14.07.1997 - 13.09.2000

Mgr. Beáta Kartíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.01.2015
Vzťahy Mgr. Beáta Kartíková ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   14.08.2006 - 29.03.2010
   Člen dozorného orgánu   14.08.2006 - 26.02.2010

Jacqueline Korbelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.2014
Vzťah Jacqueline Korbelová ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   14.09.2000 - 07.01.2003

PhDr. Jozef Krško

Vzťah PhDr. Jozef Krško ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.10.1990 - 23.01.1997

JUDr. Peter Kubík

Vzťahy JUDr. Peter Kubík ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   26.02.2010 - 23.06.2010
   Predstaventvo   26.02.2010 - 30.06.2010

Oto Lanc

Vzťahy Oto Lanc ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 04.02.2010
   Predstaventvo   31.07.2006 - 15.01.2010

Bohuslav Lenický

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2011
Vzťah Bohuslav Lenický ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.07.1995 - 12.12.2011

Bohuš Lenický

Vzťah Bohuš Lenický ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.12.2011 - stále trvá

PhDr. Marián Leško

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.1997
Vzťah PhDr. Marián Leško ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

RhDr. Marián Leško

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.1995
Vzťah RhDr. Marián Leško ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.10.1990 - 12.07.1995

Július Löricz

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.1995
Vzťah Július Löricz ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.10.1990 - 12.07.1995

Július Lörincz

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.1997
Vzťah Július Lörincz ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

Ing. Mária Machová, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.1999
Vzťah Ing. Mária Machová, , CSc. ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.07.1995 - 23.01.1997

Ing. Peter Mačinga

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.2012
Vzťahy Ing. Peter Mačinga ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 05.08.2006
   Predstaventvo   08.01.2003 - 04.08.2006

Ing. Peter Mačinga

Vzťah Ing. Peter Mačinga ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   14.07.1997 - 07.01.2003

Ivona Matulik

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2011
Vzťahy Ivona Matulik ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   12.11.2010 - 04.04.2011
   Predstaventvo   12.11.2010 - 31.03.2011

Ing. Adriana Matysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.08.2012
Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 05.08.2006
   Predstaventvo   24.01.1997 - 04.08.2006

Ing. Adriana Matysová

Vzťah Ing. Adriana Matysová ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

PhDr. Pavol Minárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2002
Vzťah PhDr. Pavol Minárik ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   24.01.1997 - 16.12.2002

Ing. Miroslav Nemček

Vzťahy Ing. Miroslav Nemček ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   15.01.2010 - 12.02.2010
   Predstaventvo   15.01.2010 - 26.02.2010
   Predstaventvo   15.01.2010 - 29.03.2010

NORTHCLIFFE INTERNATIONAL LIMITED

IČO:  neznáme
Adresa:  John Street, 31, London, United Kingdom
Okolie:  1 subjekt
Vzťah P E R E X, a. s. ku NORTHCLIFFE INTERNATIONAL LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   24.11.2006 - 20.03.2009

Mgr. Igor Obšitník

Vzťah Mgr. Igor Obšitník ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   23.06.2010 - stále trvá

JUDr. Zuzana Ocetová

Vzťah JUDr. Zuzana Ocetová ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1992 - 12.07.1995

Ing. Michaela Pastieriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2010
Vzťahy Ing. Michaela Pastieriková ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2010 - 30.06.2010
   Člen dozorného orgánu   26.02.2010 - 23.06.2010

Michael Paul Pelosi

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.03.2010
Vzťahy Michael Paul Pelosi ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 26.02.2010
   Predstaventvo   31.07.2006 - 29.03.2010

PhDr. Emil Polák

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.1997
Vzťah PhDr. Emil Polák ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

Ing. Tatiana Repková

Vzťah Ing. Tatiana Repková ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   03.07.2001 - 07.01.2003

Peter Šabata

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2009
Vzťah Peter Šabata ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 12.01.2009

Petr Šabata

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2009
Vzťahy Petr Šabata ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 30.04.2009
   Predstaventvo   01.03.2008 - 12.05.2009

Petr Šabata

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2006
Vzťahy Petr Šabata ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   03.07.2001 - 31.07.2006
   Predstaventvo   03.07.2001 - 04.08.2006

PhDr. Eduard Šebo

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.1997
Vzťah PhDr. Eduard Šebo ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   24.01.1997 - 13.07.1997

PhDr. Eduard Šebo

Vzťah PhDr. Eduard Šebo ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

Ján Sedlák

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2015
Vzťah Ján Sedlák ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   07.12.1992 - 12.07.1995

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   24.01.1997 - 25.09.2006
   Člen dozorného orgánu   14.08.2006 - 26.09.2006
   Predstaventvo   13.07.1995 - 23.01.1997

Nora Slišková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2006
Vzťahy Nora Slišková ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.11.2002 - 31.07.2006
   Predstaventvo   18.11.2002 - 04.08.2006

Mgr. Nora Slišková

Vzťah Mgr. Nora Slišková ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   23.06.2010 - stále trvá

Jozef Šupšák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.1995
Vzťah Jozef Šupšák ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.10.1990 - 12.07.1995

Ing. Ivan Sýkora

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.1995
Vzťah Ing. Ivan Sýkora ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1992 - 12.07.1995

István Szammer

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2012
Vzťahy István Szammer ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 04.02.2010
   Predstaventvo   15.01.2010 - 26.02.2010
   Predstaventvo   15.01.2010 - 29.03.2010

Ing. Ján Udvary

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.1995
Vzťah Ing. Ján Udvary ku P E R E X, a. s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1992 - 12.07.1995

Ing. Ružena Wagnerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.1992
Vzťah Ing. Ružena Wagnerová ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   18.10.1990 - 06.12.1992

Ing. Ľubomír Žitňan

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.08.2006
Vzťahy Ing. Ľubomír Žitňan ku P E R E X, a. s.
   Predstaventvo   31.07.2006 - 05.08.2006
   Predstaventvo   24.01.1997 - 04.08.2006