ABEVREAL s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEVREAL s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEVREAL s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Milan Bilkovič

Vzťahy Milan Bilkovič ku ABEVREAL s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.09.1998 - stále trvá
   Konateľ   28.09.1998 - stále trvá

Milan Bilkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2009
Vzťahy Milan Bilkovič ku ABEVREAL s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.1994 - 27.09.1998
   Konateľ   29.07.1994 - 27.09.1998