ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesellschaft mbH

Vzťah ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným ku ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesellschaft mbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1995 - 03.03.2002

ABB Holdings B.V.

Vzťah ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným ku ABB Holdings B.V.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.03.2002 - 12.07.2005

ABB STOTZ - KONTAKT GmbH

Vzťah ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným ku ABB STOTZ - KONTAKT GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.1991 - 26.11.1995

Ing. Pavol Fabišík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2005
Vzťah Ing. Pavol Fabišík ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Konateľ   27.11.1995 - 12.07.2005

Ing. Pavol Fabišík

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.11.1995
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ing. Pavol Fabišík ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Konateľ   31.12.1991 - 26.11.1995

Dr. Klaus Hamann

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.07.1999
Vzťah Dr. Klaus Hamann ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Člen dozorného orgánu   09.07.1998 - 05.07.1999

Josef Havel

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2005
Vzťah Josef Havel ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Člen dozorného orgánu   09.07.1998 - 12.07.2005

Bernhard Koehler

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2005
Vzťah Bernhard Koehler ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Člen dozorného orgánu   09.07.1998 - 12.07.2005

Ing. Stanislav Marčišovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2005
Vzťah Ing. Stanislav Marčišovský ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Prokurista   09.07.1998 - 12.07.2005

Dipl.obch. Johannes S.Reis

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.11.1995
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Dipl.obch. Johannes S.Reis ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Konateľ   31.12.1991 - 26.11.1995

Bernhard Schmeing

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2005
Vzťah Bernhard Schmeing ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Člen dozorného orgánu   06.07.1999 - 12.07.2005

Ing. Pavol Škrovina

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.1998
Vzťah Ing. Pavol Škrovina ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Prokurista   27.11.1995 - 08.07.1998

Ing. Pavol Škrovina

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.11.1995
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ing. Pavol Škrovina ku ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Prokurista   31.12.1991 - 26.11.1995

Slovenské elektrotechnické závody Krompachy, a.s.,

IČO:  neznáme
Adresa:  Hornádska č. 1, Krompachy, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným ku Slovenské elektrotechnické závody Krompachy, a.s.,
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.11.1995 - 22.09.1997

Slovenské elektrotechnické závody, štátny podnik, Krompachy

IČO:  neznáme
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABB Komponenty, spoločnosť s ručením obmedzeným ku Slovenské elektrotechnické závody, štátny podnik, Krompachy
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.1991 - 26.11.1995