VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Július Bacsó, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.1999
Vzťah Ing. Július Bacsó, , CSc. ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   18.09.1992 - 24.04.1994

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   07.03.1994 - 25.04.1995

Ing. Zoltán Berghauer

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2004
Vzťah Ing. Zoltán Berghauer ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   18.09.1992 - 06.03.1994

Ing. Emil Glaba

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.1999
Vzťah Ing. Emil Glaba ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   18.09.1992 - 26.10.1993

Ing. Viliam Harčár

Vzťah Ing. Viliam Harčár ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   02.11.1995 - 26.12.1999

Ing. Peter Hrinko

Vzťah Ing. Peter Hrinko ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   07.03.1994 - 25.04.1995

Ing. Jozef Karcol

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.1995
Vzťah Ing. Jozef Karcol ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   18.09.1992 - 08.02.1993

Ing. Štefan Király, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.05.1995
Vzťah Ing. Štefan Király, , CSc. ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   18.09.1992 - 24.04.1994

Ing. Vladimír Korfant

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2000
Vzťah Ing. Vladimír Korfant ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   27.10.1993 - 24.06.1996

Ing. František Kušnír

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.08.2012
Vzťah Ing. František Kušnír ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   25.04.1994 - 24.06.1996

Ing. Gabriel Lešinský

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.05.1996
Vzťah Ing. Gabriel Lešinský ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   18.09.1992 - 24.04.1994

Ing. Anton Lukáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.11.2005
Vzťah Ing. Anton Lukáč ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   25.06.1996 - 25.02.1998

Ing. Jozef Machovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.2008
Vzťah Ing. Jozef Machovič ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   27.03.1998 - 29.12.1999

JUDr. Magdaléna Martincová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.2002
Vzťahy JUDr. Magdaléna Martincová ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   28.12.1999 - 29.12.1999
   Konateľ   11.03.1996 - 08.04.1998

Ing. Ladislav Matusák

Vzťahy Ing. Ladislav Matusák ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   25.06.1996 - 25.02.1998
   Konateľ   27.12.1999 - 29.12.1999

Ing. Ladislav Matusák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.1996
Vzťah Ing. Ladislav Matusák ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   11.05.1995 - 10.03.1996

Ing. Pavol Novotný

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.03.2001
Vzťahy Ing. Pavol Novotný ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   26.02.1998 - 29.12.1999
   Konateľ   09.02.1993 - 01.11.1995

Ing. Ján Peržeľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.2001
Vzťah Ing. Ján Peržeľ ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   09.04.1998 - 27.12.1999

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťah Ing. Ferdinand Petrák ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   09.02.1993 - 25.04.1995

Ing. Mikuláš Safko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.1995
Vzťah Ing. Mikuláš Safko ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   18.09.1992 - 08.02.1993

Ing. Ladislav Štefko

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.03.1994
Vzťah Ing. Ladislav Štefko ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Člen dozorného orgánu   18.09.1992 - 06.03.1994

Ing. Štefan Štovčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.08.2012
Vzťah Ing. Štefan Štovčík ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   25.04.1994 - 10.05.1995

Ing. Milan Uhliar

Vzťah Ing. Milan Uhliar ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   11.05.1995 - 05.09.1995

Ing. Ján Valentín

Vzťah Ing. Ján Valentín ku VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
   Konateľ   25.04.1994 - 10.05.1995

VSŽ akciová spoločnosť Košice

IČO:  00 011 088
Adresa:  Trnavská cesta 8/A, Košice, Slovenská republika
Okolie:  27 subjektov
Vzťah VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice ku VSŽ akciová spoločnosť Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.12.1999 - 29.12.1999

VSŽ HOLDING, a.s.

IČO:  00 011 088
Okolie:  9 subjektov
Vzťah VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice ku VSŽ HOLDING, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.08.1998 - 26.12.1999

VSŽ, akciová spoločnosť Košice

IČO:  neznáme
Okolie:  11 subjektov
Vzťah VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice ku VSŽ, akciová spoločnosť Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.1991 - 03.08.1998