Plastika, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Plastika, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Plastika, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Boris Babulík

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.1992
Vzťah Ing. Boris Babulík ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 17.05.1992

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1997 - 13.08.2001
   Predstaventvo   16.06.2011 - stále trvá
   Predstaventvo   16.06.2011 - 26.07.2011
   Predstaventvo   16.06.2011 - 16.07.2015
   Predstaventvo   14.08.2001 - 25.07.2011

JUDr. Ing. Ján Bílek

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.2017
Vzťahy JUDr. Ing. Ján Bílek ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.11.1998 - 19.10.2006
   Člen dozorného orgánu   17.06.2006 - 19.10.2006
   Člen dozorného orgánu   17.06.2006 - 22.12.2006
   Člen dozorného orgánu   16.06.2006 - 20.10.2006

Ing. Štefan Bočev

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.1992
Vzťah Ing. Štefan Bočev ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 17.05.1992

Ing. Vladimír Černák

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2008
Vzťahy Ing. Vladimír Černák ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   02.05.2005 - 26.08.2005
   Predstaventvo   02.05.2005 - 19.10.2006
   Predstaventvo   02.05.2005 - 04.08.2006

Ing. Anton Černo

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.04.1996
Vzťah Ing. Anton Černo ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Igor Chochol

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.1997
Vzťah Ing. Igor Chochol ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.04.1996 - 11.08.1997

DAN Slovakia, spol. s r.o.

IČO:  35 731 206
Adresa:  Novozámocká, 222, 94905, Nitra 5, Slovenká republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Plastika, a.s. ku DAN Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.11.1998 - 10.11.2010

Ing. Jozef Draškóczy

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2014
Vzťah Ing. Jozef Draškóczy ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Pavol Fukatsch

Vzťah Ing. Pavol Fukatsch ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Miroslav Gála

Vzťah Ing. Miroslav Gála ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 15.04.1996

Ing. Vladimír Harag

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.11.1999
Vzťah Ing. Vladimír Harag ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 18.11.1993

Ing. Loretta Harišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2013
Vzťah Ing. Loretta Harišová ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   08.10.2012 - 15.07.2013

Ing. Loreta Harišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.2015
Vzťahy Ing. Loreta Harišová ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   08.10.2012 - 16.07.2015
   Predstaventvo   08.10.2012 - 11.06.2015

Ing. Karol Hausner

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.1992
Vzťah Ing. Karol Hausner ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 17.05.1992

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.08.2001 - 19.10.2006
   Člen dozorného orgánu   17.06.2006 - 28.08.2009
   Člen dozorného orgánu   16.06.2006 - 20.10.2006
   Predstaventvo   01.10.1999 - 13.08.2001

Ing. Pavel Hollý

Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.2006 - 15.07.2013
   Člen dozorného orgánu   17.06.2006 - 25.07.2011
   Člen dozorného orgánu   16.06.2011 - 26.06.2013

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.01.2013
Vzťahy JUDr. Miroslav Hrabovský ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.12.2006 - 05.12.2012
   Člen dozorného orgánu   08.12.2006 - 25.07.2011
   Člen dozorného orgánu   16.06.2011 - 26.11.2012

Ing. Jozef Ivanič

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.1992
Vzťah Ing. Jozef Ivanič ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 17.05.1992

Ing. Ľubomír Jahnátek, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.08.2004
Vzťahy Ing. Ľubomír Jahnátek, , CSc. ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1992 - 16.08.2004
   Predstaventvo   18.05.1992 - 15.04.1996

doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2005
Vzťahy doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, , CSc. ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   27.06.2003 - 02.05.2005
   Predstaventvo   27.06.2003 - 17.05.2005

Boris Kocúk

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.1994
Vzťah Boris Kocúk ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1993 - 13.11.1994

Krajská rozvojová agentúra Nitra

Vzťah Plastika, a.s. ku Krajská rozvojová agentúra Nitra
   Zakladateľ   09.09.1997 - stále trvá

Ing. Rastislav Krb, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.1993
Vzťah Ing. Rastislav Krb, , CSc. ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1992 - 18.11.1993

Ing. Jozef Krištofčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2017
Vzťahy Ing. Jozef Krištofčák, , CSc. ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   08.07.2010 - 25.04.2012
   Predstaventvo   08.07.2010 - 31.03.2012

Ing. Juraj Kučera, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.08.2004
Vzťah Ing. Juraj Kučera, , CSc. ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   14.08.2001 - 16.08.2004

Ing. Jaroslav Kuník

Vzťah Ing. Jaroslav Kuník ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 17.05.1992

Ing. Adriana Matysová

Vzťah Ing. Adriana Matysová ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   16.11.1998 - 13.08.2001

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   08.12.2006 - 30.07.2010
   Predstaventvo   08.12.2006 - 07.07.2010

Adriana Matysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Adriana Matysová ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   08.12.2006 - 28.08.2009

Ing. Igor Mesároš

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.04.2010
Vzťah Ing. Igor Mesároš ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Igor Mesároš

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.03.2013
Vzťahy Ing. Igor Mesároš ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   08.12.2006 - 30.07.2010
   Predstaventvo   08.12.2006 - 31.01.2013
   Predstaventvo   08.07.2010 - 25.07.2011
   Predstaventvo   16.04.1996 - 22.12.2006
   Predstaventvo   16.06.2011 - 06.03.2013

Ing. Jozef Mihalik

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2000
Vzťah Ing. Jozef Mihalik ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Štefan Miškovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2000
Vzťah Ing. Štefan Miškovič ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1994 - 15.04.1996

Ing. Dušan Nádaský

Vzťahy Ing. Dušan Nádaský ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   27.06.2013 - stále trvá
   Predstaventvo   27.06.2013 - 16.07.2015

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťah Ing. Ferdinand Petrák ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   12.08.1997 - 30.09.1999

Plastika - Machinery, s.r.o.

IČO:  36 529 087
Adresa:  Novozámocká 222, Nitra 5, 94905, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah Plastika, a.s. ku Plastika - Machinery, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.09.1998 - stále trvá

Plastika - Servis, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 05.08.2004
IČO:  36 529 958
Adresa:  Novozámocká 222, Nitra, 94953, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah Plastika, a.s. ku Plastika - Servis, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.11.1998 - 04.08.2004

Plastika Trading, s. r. o.

IČO:  47 484 802
Adresa:  Novozámocká 222, Nitra, 949 05, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Plastika, a.s. ku Plastika Trading, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2013 - stále trvá

Plastika Údržba, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 08.08.2001
IČO:  36 528 307
Adresa:  Novozámocká 222, Nitra, 94953, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah Plastika, a.s. ku Plastika Údržba, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.1998 - 07.08.2001

PRIVAT SLOVAKIA MARKETING spol. s r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 01.11.2013
Vzťah Plastika, a.s. ku PRIVAT SLOVAKIA MARKETING spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.2000 - 20.04.2010

Ing. Elena Šafáriková

Vzťah Ing. Elena Šafáriková ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1994 - 15.04.1996

Ing. Jozef Sáraz

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.09.2008
Vzťah Ing. Jozef Sáraz ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 18.11.1993

Ing. Pavol Scholtz

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2001
Vzťah Ing. Pavol Scholtz ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   12.08.1997 - 15.11.1998

PhDr. Eduard Šebo

Vzťah PhDr. Eduard Šebo ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   16.04.1996 - 11.08.1997

Štefan Šimanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.06.2013
Vzťahy Štefan Šimanský ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.03.2007 - 05.12.2012
   Člen dozorného orgánu   30.03.2007 - 19.06.2013

Valéria Šindlerová

Vzťah Valéria Šindlerová ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.12.2012 - stále trvá

Ing. Zdeněk Šipoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.2005
Vzťah Ing. Zdeněk Šipoš ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   16.04.1996 - 11.08.1997

Ing. Dušan Siraň

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.09.1998
Vzťah Ing. Dušan Siraň ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   14.11.1994 - 15.04.1996

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťah Mgr. Juraj Široký, , MBA ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.06.2013 - stále trvá

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   16.04.1996 - 25.07.2011
   Predstaventvo   16.06.2011 - 26.07.2011

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   16.06.2011 - 16.07.2015
   Predstaventvo   16.06.2011 - 11.06.2015

Ing. Jozef Šnegoň

Vzťahy Ing. Jozef Šnegoň ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.11.2012 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   26.11.2012 - 19.07.2017

Ing. Vladimír Somora

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2008
Vzťah Ing. Vladimír Somora ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1994 - 15.04.1996

Ing. Slavomír Šťastný

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.10.1998
Vzťah Ing. Slavomír Šťastný ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Marián Štefánik

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2004
Vzťah Ing. Marián Štefánik ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.04.1996 - 13.08.2001

Ing. Roman Šustek

Vzťah Ing. Roman Šustek ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   12.06.2015 - stále trvá

Ing. Roman Šustek

Vzťahy Ing. Roman Šustek ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   04.09.2012 - 05.12.2012
   Predstaventvo   04.09.2012 - 16.07.2015
   Predstaventvo   26.11.2012 - 11.06.2015

Ing. Ivan Svítek

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.04.1996
Vzťah Ing. Ivan Svítek ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Elemír Tichý

Vzťah Ing. Elemír Tichý ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.08.1997 - 15.11.1998

Ing. Mikuláš Válent

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.1997
Vzťah Ing. Mikuláš Válent ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.04.1996 - 11.08.1997

Ing. Róbert Varga

Vzťahy Ing. Róbert Varga ku Plastika, a.s.
   Predstaventvo   27.06.2003 - 25.07.2011
   Predstaventvo   27.06.2003 - 25.10.2012
   Predstaventvo   16.06.2011 - 30.09.2012

Kamil Vaš

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.06.2007
Vzťahy Kamil Vaš ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.08.2004 - 31.05.2007
   Člen dozorného orgánu   10.04.2006 - 01.06.2007

Kamil Vašš

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.08.2004
Vzťah Kamil Vašš ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.08.2001 - 16.08.2004

Ing. Jozef Vavrík

Vzťah Ing. Jozef Vavrík ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1993 - 15.04.1996

Ing. Juraj Vlasák

Vzťah Ing. Juraj Vlasák ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1993 - 13.11.1994

Doc.Ing. Walter Waradzín, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.04.1996
Vzťah Doc.Ing. Walter Waradzín, , CSc. ku Plastika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1993 - 15.04.1996