TESLA Liptovský Hrádok a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TESLA Liptovský Hrádok a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TESLA Liptovský Hrádok a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ľuboš Áč

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.12.1997
Vzťah Ľuboš Áč ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   17.06.1996 - 13.11.1996

Ing. Zdenko Bábel

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2008
Vzťahy Ing. Zdenko Bábel ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   12.01.1998 - 15.09.1998
   Predstaventvo   14.11.1996 - 02.11.1997

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťah Ing. Juraj Baričák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   03.11.1997 - 11.01.1998

Ing. Ladislav Benčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.01.2005
Vzťah Ing. Ladislav Benčík ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1998 - 05.06.2000

Ing. Ľubomír Bendík

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2012
Vzťah Ing. Ľubomír Bendík ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   22.07.2002 - 31.12.2003

Ing. Artur Bobovnický, CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.06.2005
Vzťahy Ing. Artur Bobovnický, CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.02.2004 - 22.06.2005
   Predstaventvo   01.02.2004 - 22.06.2005

Ing. Ivan Bošela, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1996
Vzťah Ing. Ivan Bošela, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   11.08.1993 - 16.06.1996

Ing. Daniel Buc

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.2010
Vzťahy Ing. Daniel Buc ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.09.2009 - 19.08.2010
   Predstaventvo   01.09.2009 - 29.07.2010

Doc.Ing. Karol Černík

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1996
Vzťah Doc.Ing. Karol Černík ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 16.06.1996

Ing. Anton Čižmár

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.03.2005
Vzťahy Ing. Anton Čižmár ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.02.2004 - 22.03.2005
   Predstaventvo   01.02.2004 - 28.02.2005

Ing. Daniel Devečka

Vzťahy Ing. Daniel Devečka ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   29.07.2005 - 13.07.2007
   Predstaventvo   29.07.2005 - 10.11.2005
   Predstaventvo   29.07.2005 - 20.06.2007

JUDr. Ján Droppa

Vzťah JUDr. Ján Droppa ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1998 - 05.06.2000

Dkfm. Hartmut Flick

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.1997
Vzťah Dkfm. Hartmut Flick ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1996 - 17.09.1997

Ján Gajdoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.08.2009
Vzťahy Ján Gajdoš ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.06.2005 - 03.08.2009
   Člen dozorného orgánu   26.06.2005 - 19.06.2009

JUDr. Alica Gavalcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.1996
Vzťah JUDr. Alica Gavalcová ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.1996 - 13.11.1996

Ing. Ján Gazsi

Vzťahy Ing. Ján Gazsi ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   16.09.1998 - 04.05.1999
   Predstaventvo   17.06.1996 - 11.01.1998

Ing. Milan Gučík

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2017
Vzťah Ing. Milan Gučík ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   17.06.1996 - 13.11.1996

Ing. Rudolf Hanúsek

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.1993
Vzťah Ing. Rudolf Hanúsek ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1993 - 10.08.1993

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   03.11.1997 - 11.01.1998

Ing. Róbert Hliničan

Vzťah Ing. Róbert Hliničan ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   05.12.2016 - stále trvá

Ing. Daniel Hodúl

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.1997
Vzťah Ing. Daniel Hodúl ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1993 - 10.08.1993

Ján Horák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2001
Vzťah Ján Horák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.1997 - 05.09.2001

Ing. Pavel Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2006
Vzťah Ing. Pavel Horváth ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.1997 - 16.04.1998

Ing. Jozef Hric

Vzťahy Ing. Jozef Hric ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2005 - 04.10.2013
   Člen dozorného orgánu   18.06.2009 - 21.12.2015
   Člen dozorného orgánu   21.06.2005 - 03.08.2009
   Člen dozorného orgánu   14.06.2013 - 30.12.2015
   Predstaventvo   05.05.1999 - 05.06.2000

Ing. Jozef Hric

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.11.2015
Vzťahy Ing. Jozef Hric ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Prokurista   20.04.1995 - 16.06.1996
   Člen dozorného orgánu   26.04.2000 - 21.06.2005
   Člen dozorného orgánu   06.06.2000 - 20.11.2002
   Člen dozorného orgánu   26.04.2000 - 17.08.2005
   Predstaventvo   17.06.1996 - 13.04.1997
   Predstaventvo   01.01.1991 - 10.08.1993

Ing. Nataša Hriseňková

Vzťahy Ing. Nataša Hriseňková ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2015 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   22.12.2015 - 19.01.2016

INTOP, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 17.12.2016
Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku INTOP, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2000 - 16.12.2016

Ing. Miroslav Javor

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2004
Vzťah Ing. Miroslav Javor ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 16.06.1996

Ing. Ján Kazár

Vzťah Ing. Ján Kazár ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   06.06.2000 - 05.12.2001

Ing. Ľubomír Kleskeň

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.11.2006
Vzťahy Ing. Ľubomír Kleskeň ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.1996 - 13.11.1996
   Predstaventvo   22.07.2002 - 28.07.2005
   Predstaventvo   26.06.2005 - 02.09.2005
   Predstaventvo   22.07.2002 - 17.08.2005
   Predstaventvo   11.08.1993 - 16.06.1996

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.1997 - 16.04.1998

Ing. Vladimír Kompiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2000
Vzťah Ing. Vladimír Kompiš ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1993 - 05.06.2000

Doc.Ing. Jozef Královič, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.1993
Vzťah Doc.Ing. Jozef Královič, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1993 - 10.08.1993

Ing. Juraj Krištofič

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.1997
Vzťah Ing. Juraj Krištofič ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1996 - 17.09.1997

Alojz Kubán

Vzťah Alojz Kubán ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1996 - 17.09.1997

Ing. Jozef Kukučka

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2008
Vzťah Ing. Jozef Kukučka ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.1997 - 16.04.1998

Ing. Ján Laurinec

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2009
Vzťahy Ing. Ján Laurinec ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Prokurista   20.04.1995 - 16.06.1996
   Predstaventvo   14.11.1996 - 11.01.1998

Ing. Dušan Lichardus

Vzťah Ing. Dušan Lichardus ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2015 - stále trvá

Ing. arch. Martin Lichardus

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.12.2016
Vzťah Ing. arch. Martin Lichardus ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   24.06.2016 - 08.12.2016

Ing. arch. Martin Lichardus

Vzťah Ing. arch. Martin Lichardus ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   24.06.2016 - stále trvá

RNDr. Daniel Macko

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.12.2002
Vzťah RNDr. Daniel Macko ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   06.12.2001 - 22.07.2002

Ing. Róbert Martinko

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2002
Vzťah Ing. Róbert Martinko ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 16.06.1996

Ing. Ján Matej

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2015
Vzťahy Ing. Ján Matej ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   29.07.2005 - 22.12.2015
   Predstaventvo   29.07.2005 - 30.12.2015

Ing. Peter Mižik

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2005
Vzťahy Ing. Peter Mižik ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   06.12.2001 - 20.11.2002
   Predstaventvo   15.11.2001 - 01.02.2005

Ing. Peter Mižik

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.11.2006
Vzťahy Ing. Peter Mižik ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   15.11.2001 - 17.08.2005
   Predstaventvo   16.11.2004 - 26.06.2005

MOLTES, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 12.10.2010
Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku MOLTES, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.02.1996 - 25.01.2006

Ing. Anton Murgaš

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťah Ing. Anton Murgaš ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 16.06.1996

Ing. Vladimír Nagy

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2000
Vzťah Ing. Vladimír Nagy ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   12.01.1998 - 05.06.2000

Ing. Ladislav Niňaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.01.2006
Vzťah Ing. Ladislav Niňaj ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 10.08.1993

Ing. Ivan Oreňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.10.2000
Vzťahy Ing. Ivan Oreňák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Prokurista   20.04.1995 - 16.06.1996
   Predstaventvo   17.06.1996 - 02.11.1997

Ing. Ivan Oreňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.1993
Vzťah Ing. Ivan Oreňák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1993 - 10.08.1993

Ing. Ivan Oreňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.09.1998
Vzťah Ing. Ivan Oreňák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   12.01.1998 - 15.09.1998

Ing. Ján Paciga

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2015
Vzťah Ing. Ján Paciga ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 16.06.1996

Ing. Denisa Palaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2016
Vzťahy Ing. Denisa Palaj ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2015 - 16.12.2016
   Člen dozorného orgánu   22.12.2015 - 09.12.2016

Ing. Roman Palaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2016
Vzťah Ing. Roman Palaj ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   19.10.2009 - 30.12.2015

Ing. Roman Palaj

Vzťahy Ing. Roman Palaj ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   19.10.2009 - 05.12.2016
   Predstaventvo   19.10.2009 - 08.12.2016

Ing. Jana Pavlíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.05.1997
Vzťah Ing. Jana Pavlíková ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 16.06.1996

Ing. Alžbeta Petremenková

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.08.1995
Vzťah Ing. Alžbeta Petremenková ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 03.08.1995

Doc.Ing. Dušan Pinka, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2012
Vzťah Doc.Ing. Dušan Pinka, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1998 - 05.06.2000

Ing. Peter Polóny

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.1996
Vzťah Ing. Peter Polóny ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.08.1995 - 13.11.1996

Ing. Ján Porvazník, , CSc.

Vzťah Ing. Ján Porvazník, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.11.1996 - 17.09.1997

Ing. Ján Púchovan

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2005
Vzťahy Ing. Ján Púchovan ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.09.2001 - 20.11.2002
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 17.08.2005
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 25.06.2005

Ing. Alfréd Richter

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.2016
Vzťahy Ing. Alfréd Richter ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   12.09.2002 - 02.09.2005
   Predstaventvo   12.09.2002 - 28.07.2005

Ing. Vojtech Rusnák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.1996
Vzťah Ing. Vojtech Rusnák, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   17.06.1996 - 13.11.1996

Ing. Emil Rychvalský

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2009
Vzťahy Ing. Emil Rychvalský ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   29.07.2005 - 28.09.2009
   Predstaventvo   29.07.2005 - 05.11.2009

Ing. Pavol Šimo

Vzťahy Ing. Pavol Šimo ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.1996 - 13.11.1996
   Predstaventvo   11.08.1993 - 16.06.1996

Ing. Jozef Šišila, , CSc.

Vzťah Ing. Jozef Šišila, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   12.01.1998 - 05.06.2000

Ing. Vladimír Skovajsa

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.1993
Vzťah Ing. Vladimír Skovajsa ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.04.1993 - 10.08.1993

SLUŽBY - LH s. r. o.

Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku SLUŽBY - LH s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.1998 - 30.07.2002

Ing. Ján Špaček

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.12.2001
Vzťah Ing. Ján Špaček ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   09.03.1999 - 05.12.2001

Ing. Pavel Šramko

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2014
Vzťah Ing. Pavel Šramko ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   06.06.2000 - 05.12.2001

RNDr. Peter Stefányi

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2002
Vzťah RNDr. Peter Stefányi ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   06.12.2001 - 22.07.2002

Vladimír Sýkora

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2004
Vzťah Vladimír Sýkora ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   03.11.1997 - 11.01.1998

TercioM s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.10.2006
Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku TercioM s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.07.2001 - 05.10.2006

TLH Trade, s.r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 10.08.2011
Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku TLH Trade, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.08.1999 - 09.08.2011

Ing. Petr Valent

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2015
Vzťahy Ing. Petr Valent ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2005 - 04.10.2013
   Člen dozorného orgánu   18.06.2009 - 21.12.2015
   Člen dozorného orgánu   21.06.2005 - 03.08.2009
   Člen dozorného orgánu   14.06.2013 - 30.12.2015

Ing. Peter Valent

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2005
Vzťahy Ing. Peter Valent ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.06.2000 - 20.11.2002
   Člen dozorného orgánu   26.04.2000 - 17.08.2005
   Člen dozorného orgánu   26.04.2000 - 21.06.2005

Ing. Ján Valentín

Vzťah Ing. Ján Valentín ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.04.1998 - 05.06.2000

Ing. Pavol Vanek

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.12.1993
Vzťah Ing. Pavol Vanek ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 10.08.1993

Ing. Ladislav Vaškovič, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.04.2006
Vzťah Ing. Ladislav Vaškovič, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.1997 - 16.04.1998

Ing. Vladislav Vodák

Vzťah Ing. Vladislav Vodák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.01.1991 - 10.08.1993

Ing. Ján Vyšňan

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.06.2002
Vzťah Ing. Ján Vyšňan ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   16.09.1998 - 28.11.2000

Ján Závodný

Vzťahy Ján Závodný ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2009 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   19.06.2009 - 04.10.2013

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky
   Zakladateľ   08.11.2007 - stále trvá

Združenie pre inovácie v energetike a ochrane životného prostredia - ENENCO

Vzťah TESLA Liptovský Hrádok a.s. ku Združenie pre inovácie v energetike a ochrane životného prostredia - ENENCO
   Zakladateľ   08.01.2016 - stále trvá

Ing. Silver Zuskin, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.1997
Vzťah Ing. Silver Zuskin, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.1996 - 17.09.1997

Ing. Silver Zuskin, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1996
Vzťah Ing. Silver Zuskin, , CSc. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.1993 - 16.06.1996

Ing. Peter Zuzčák, , PhD.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2016
Vzťahy Ing. Peter Zuzčák, , PhD. ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   21.04.2014 - 08.12.2016
   Predstaventvo   21.04.2014 - 05.12.2016

Ing. Peter Zuzčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2016
Vzťahy Ing. Peter Zuzčák ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   21.04.2011 - 29.05.2014
   Predstaventvo   21.04.2011 - 20.04.2014

Ing. Zdenko Zvada

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2008
Vzťahy Ing. Zdenko Zvada ku TESLA Liptovský Hrádok a.s.
   Predstaventvo   01.02.2006 - 05.12.2008
   Predstaventvo   01.02.2006 - 29.12.2008