VIHORLAT akciová spoločnosť Snina má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VIHORLAT akciová spoločnosť Snina priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VIHORLAT akciová spoločnosť Snina nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Július Bacsó, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2004
Vzťah Ing. Július Bacsó, , CSc. ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   22.03.1996 - 27.01.1999

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   08.12.1994 - 03.07.1995

Ing. Jaroslav Bilík

Vzťah Ing. Jaroslav Bilík ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   28.01.1999 - 06.09.1999

Ing. Ladislav Bruňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.2009
Vzťah Ing. Ladislav Bruňák ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   26.01.1993 - 07.12.1994

Ing. Jozef Bušša

Vzťahy Ing. Jozef Bušša ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   07.09.1999 - 11.07.2000
   Predstaventvo   11.05.1998 - 06.09.1999

Ing. Juraj Cogan

Vzťah Ing. Juraj Cogan ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   04.06.1998 - 07.03.2004

PhDr. Marcel Ďurka

Vzťahy PhDr. Marcel Ďurka ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   25.04.1992 - 21.03.1996
   Predstaventvo   14.01.1997 - 10.05.1998

Ing. Ján Gerboc

Vzťahy Ing. Ján Gerboc ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   30.09.1996 - 27.01.1998
   Člen dozorného orgánu   25.04.1992 - 25.01.1993
   Predstaventvo   26.01.1993 - 21.03.1996

Ing. Ján Gerboc

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2004
Vzťah Ing. Ján Gerboc ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   28.01.1998 - 07.03.2004

Ing. Jozef Gerboc

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.06.2009
Vzťah Ing. Jozef Gerboc ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   25.04.1992 - 25.01.1993

PhDr. Dušan Hulmik

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2004
Vzťah PhDr. Dušan Hulmik ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   28.01.1999 - 07.03.2004

Ing. Anton Jura

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2003
Vzťah Ing. Anton Jura ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   14.01.1997 - 27.01.1999

JUDr. Milan Jurko

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2009
Vzťah JUDr. Milan Jurko ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   08.12.1994 - 21.03.1996

Ing. Štefan Kandalík

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2004
Vzťah Ing. Štefan Kandalík ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   14.01.1997 - 07.03.2004

Ing. Zdenek Karaščák

Vzťah Ing. Zdenek Karaščák ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   25.04.1992 - 25.01.1993

Miloš Klenovčan

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.08.2011
Vzťah Miloš Klenovčan ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   12.07.2000 - 07.03.2004

Ing. Ján Kucer

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2004
Vzťah Ing. Ján Kucer ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   30.09.1996 - 07.03.2004

Ing. Stanislav Kudláč

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.09.1996
Vzťah Ing. Stanislav Kudláč ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   26.01.1993 - 07.12.1994

Ing. Dionýz Kunder

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1997
Vzťah Ing. Dionýz Kunder ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   26.01.1993 - 07.12.1994

Ing. Jozef Kundrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2012
Vzťah Ing. Jozef Kundrák ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   22.03.1996 - 27.01.1998

Ing. Ivan Lacko

Vzťah Ing. Ivan Lacko ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   04.07.1995 - 21.03.1996

Ing. Miroslav Mackulin

Vzťah Ing. Miroslav Mackulin ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   28.01.1999 - 06.09.1999

Štefan Marinič

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.1996
Vzťah Štefan Marinič ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   26.01.1993 - 21.03.1996

Ing. Jozef Marinič

Vzťah Ing. Jozef Marinič ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   25.04.1992 - 21.03.1996

Ing. Ján Matejsko

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2000
Vzťah Ing. Ján Matejsko ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   07.09.1999 - 11.07.2000

Ing. Juraj Matyi

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2000
Vzťahy Ing. Juraj Matyi ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   07.09.1999 - 11.07.2000
   Predstaventvo   11.05.1998 - 27.01.1999

Ing. Štefan Mikloš

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.11.1998
Vzťah Ing. Štefan Mikloš ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   28.01.1998 - 01.11.1998

Ing. Dominik Mojžiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.1999
Vzťah Ing. Dominik Mojžiš ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   14.01.1997 - 27.01.1999

Ing. Pavol Mráz

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.1998
Vzťah Ing. Pavol Mráz ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   14.01.1997 - 27.01.1998

Ing. Pavol Mráz

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.1996
Vzťah Ing. Pavol Mráz ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   04.07.1995 - 21.03.1996

Ing. Ľubomír Obšitník

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2014
Vzťah Ing. Ľubomír Obšitník ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   22.03.1996 - 27.01.1998

Ing. Emil Pastorek

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.01.1993
Vzťah Ing. Emil Pastorek ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   25.04.1992 - 25.01.1993

Ing. Pavol Pčola

Vzťah Ing. Pavol Pčola ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   14.01.1997 - 01.11.1998

Ing. František Pollák

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.1998
Vzťah Ing. František Pollák ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   08.12.1994 - 21.03.1996

Ing. Anton Romža

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.07.1999
Vzťah Ing. Anton Romža ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   25.04.1992 - 25.01.1993

Ing. Ján Sčúr

Vzťah Ing. Ján Sčúr ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   26.01.1993 - 07.12.1994

Ing. Bartolomej Sinai

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.11.2013
Vzťah Ing. Bartolomej Sinai ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   28.01.1998 - 06.09.1999

Ing. Ladislav Smaržík

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.1998
Vzťah Ing. Ladislav Smaržík ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   22.03.1996 - 10.05.1998

Ing. František Špička

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2001
Vzťah Ing. František Špička ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   28.01.1999 - 11.07.2000

Ján Špitálik

Vzťah Ján Špitálik ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   26.01.1993 - 21.03.1996

Ing. Jozef Strechay

Vzťah Ing. Jozef Strechay ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   26.01.1993 - 13.01.1997

Ing. Milan Uhliar

Vzťah Ing. Milan Uhliar ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   22.03.1996 - 13.01.1997

Ing. Ján Valenčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2012
Vzťahy Ing. Ján Valenčík ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Člen dozorného orgánu   22.03.1996 - 13.01.1997
   Člen dozorného orgánu   08.12.1994 - 03.07.1995

Ing. Jozef Viščor

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2005
Adresa:  Snina, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah Ing. Jozef Viščor ku VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
   Predstaventvo   25.04.1992 - 25.01.1993