Petrimex a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Petrimex a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Petrimex a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Andrej Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2002
Vzťah Ing. Andrej Babiš ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   02.02.1993 - 10.07.1995

JUDr. Ivan Bartek

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah JUDr. Ivan Bartek ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.1996 - 12.09.2006

Katarína Čapošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Katarína Čapošová ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 12.09.2006

Ing. Zoltán Černák

Vzťah Ing. Zoltán Černák ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Vladimír Čierny

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.1998
Vzťah Ing. Vladimír Čierny ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   19.06.1995 - 15.02.1998

Ing. Jozef ČIMBORA

Vzťah Ing. Jozef ČIMBORA ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Jozef Futrikanič

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.02.2010
Vzťah Ing. Jozef Futrikanič ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.07.1995 - 12.09.2006

Doc. Ing Štefan Gavorník

Vzťah Doc. Ing Štefan Gavorník ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1998 - 12.09.2006

Ing. Dušan Graus

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Dušan Graus ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.06.1997 - 12.09.2006

Ing. Vladimír Harminc

Vzťah Ing. Vladimír Harminc ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 15.02.1998

Ing. Slavomír Hatina

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Slavomír Hatina ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.1995 - 12.09.2006

Ing. Alois Herman

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.1993
Vzťah Ing. Alois Herman ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Ladislav HOLADA

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.1995
Vzťahy Ing. Ladislav HOLADA ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 18.06.1995
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Jozef Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.03.1997
Vzťah Ing. Jozef Horváth ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 18.06.1995

Ing. Josef Kasper

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Josef Kasper ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 12.09.2006

RNDr. Jozef Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2011
Vzťah RNDr. Jozef Kollár ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.1995 - 15.02.1998

RNDr. Jozef Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.01.1996
Vzťah RNDr. Jozef Kollár ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Ján Krajniak

Vzťah Ing. Ján Krajniak ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Mgr. Marek Kráľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2009
Vzťah Mgr. Marek Kráľ ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   16.02.1998 - 12.09.2006

Ing. Ondrej Kresan

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Ondrej Kresan ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.07.1995 - 12.09.2006

Ing. Ľuboš Kyselo

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.1996
Vzťah Ing. Ľuboš Kyselo ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.1995 - 14.11.1996

Ing. Ján Marônek

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.1993
Vzťah Ing. Ján Marônek ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Jozef Mička, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2003
Vzťahy Ing. Jozef Mička, , CSc. ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.1996 - 26.06.1997
   Predstaventvo   27.06.1997 - 15.02.1998

Ing. Jozef Mlynár

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.1995
Vzťah Ing. Jozef Mlynár ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 18.06.1995

Ing. Marián Mojžiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Marián Mojžiš ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   11.07.1995 - 12.09.2006

Ing. Peter Novanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2007
Vzťah Ing. Peter Novanský ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.1995 - 28.03.1996

Ing. Vladimír Páleník

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2013
Vzťah Ing. Vladimír Páleník ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   02.02.1993 - 15.02.1998

Ing. Štefan Petkanič

Vzťah Ing. Štefan Petkanič ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   11.07.1995 - 26.06.1997

Petrimex Trading, spol. s r.o.

IČO:  17 333 211
Adresa:  Miletičova 1, Bratislava, 82108, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Petrimex a.s. ku Petrimex Trading, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.10.1996 - 06.06.1999

Václav Pitra

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.1993
Vzťah Václav Pitra ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Port Service Bratislava, spol. s r.o.

IČO:  31 328 261
Adresa:  Prístavná 10, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah Petrimex a.s. ku Port Service Bratislava, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.03.1996 - 21.06.1998

Ing. Anton Rakický

Vzťah Ing. Anton Rakický ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 10.07.1995

Ing. Anton Rakický

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.1993
Vzťah Ing. Anton Rakický ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Mikuláš Rakovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.2010
Vzťah Ing. Mikuláš Rakovský ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 18.06.1995

Ing. Ľubomír Remák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2016
Vzťah Ing. Ľubomír Remák ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   16.02.1998 - 12.09.2006

Ing. Štefan Rosina

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.1998
Vzťah Ing. Štefan Rosina ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 15.02.1998

Ing. Ľubomír Rybanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2014
Vzťah Ing. Ľubomír Rybanský ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   11.07.1995 - 15.02.1998

Ing. Ján Šáral

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťahy Ing. Ján Šáral ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 12.09.2006
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Juraj Sirotný

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2006
Vzťah Ing. Juraj Sirotný ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1998 - 12.09.2006

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu

Vzťah Petrimex a.s. ku Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu
   Zakladateľ   06.12.2005 - stále trvá

Ing. Beáta Šolárová

Vzťah Ing. Beáta Šolárová ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.1993 - 18.06.1995

Ing. Eva Stalmašková

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Eva Stalmašková ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 12.09.2006

Ing. Marian Trandžík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Marian Trandžík ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1998 - 12.09.2006

Ing. Elena Trenčianska, , Csc.

Vzťahy Ing. Elena Trenčianska, , Csc. ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   16.02.1998 - 12.09.2006
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Elena Trenčianska, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.1995
Vzťah Elena Trenčianska, , CSc. ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 10.07.1995

Ing. Ján Udič

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Ján Udič ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.03.1996 - 12.09.2006

RNDr. Alojz Uherec

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.2017
Vzťah RNDr. Alojz Uherec ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   16.02.1998 - 12.09.2006

Ing. Albert Valčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.1999
Vzťah Ing. Albert Valčák ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   01.01.1969 - 01.02.1993

Ing. Boris Vostrý, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.1996
Vzťah Ing. Boris Vostrý, , CSc. ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.07.1995 - 14.11.1996

Ing. Juraj Vozárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťahy Ing. Juraj Vozárik ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 01.07.1993
   Člen dozorného orgánu   15.11.1996 - 12.09.2006

Ing. Juraj Vozárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.1995
Vzťah Ing. Juraj Vozárik ku Petrimex a.s.
   Predstaventvo   02.07.1993 - 18.06.1995

Ing. Jozef Waller

Vzťahy Ing. Jozef Waller ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.02.1993 - 10.07.1995
   Člen dozorného orgánu   29.03.1996 - 14.11.1996

Ing. Jozef Žák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Jozef Žák ku Petrimex a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.1995 - 12.09.2006